Pracownia kulinarna,
Pracownia rękodzielnicza
Pracownia plastyczna,
Pracownia stolarska,
Pracownia komputerowa - pomieszczenie wielofunkcyjne
Pracownia rehabilitacyjna,
Pracownia edukacyjna (pokój poradnictwa socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego pełniący funkcję pokoju wyciszenia)
Pracownia relaksacji i muzykoterapii
Pokój indywidualnego poradnictwa psychologicznego